Om

Hej! Jeg hedder Jane, og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig til et naturligt liv i balance! Du kan her ved mig blive klogere på dine hormoner, og på hvordan du kan passe på dit hormonsystem. Du får gavn af min viden om de forskellige urter, kosttilskud, livsstilsændringer med mere, der hjælper og styrker hormonerne.

Hormoner er signalstoffer i kroppen, og når de ikke er i balance, kan det give mange forskellige symptomer, f.eks. træthed, mangel på energi, infertilitet, insulinresistens og hudproblemer.

For at kunne rette op på ubalancerne, er det vigtigt at finde rodårsagen, så der ikke bare bliver tale om symptombehandling.

Jeg har taget den lægeeksaminerede uddannelse til Komplementær Hormonterapeut™️, hvor udgangspunktet netop er at finde ud af, hvad der ligger til grund for symptomer og ubehag, så de kan behandles.

Du kan læse om uddannelsen her: hormonterapeut.dk.

Min egen historie

Som mange andre har både jeg, min mand og vores børn løbende været igennem forskellige sundhedsmæssige udfordringer, bl.a. urinvejsproblemer, intolerance over for fødevarer, fordøjelsesproblemer og ikke mindst stress. Jeg har manglet viden om, hvad der skulle gøres for at få kroppen tilbage i balance. For at blive klogere på det, valgte jeg at uddanne mig til Komplementær Hormonterapeut på Institut for Komplementær Hormonterapi ved Caroline Fibæk.

Jeg kommer fra en helt anden verden karrieremæssigt, da jeg er uddannet diplomingeniør i Byggeri og Anlæg og har arbejdet som vejingeniør ved Esbjerg Kommune. Da vi fik vores yngste datter, blev hverdagen dog lidt rigeligt presset, og derfor valgte jeg at gå hjemme med hende i et par år. Hun er nu kommet i børnehave, men jeg går stadig hjemme – dog nu for at hjælpe den mellemste datter, som ikke kan holde til en fuld skoledag og derfor i perioder har et reduceret skema. Når hun er i skole, kan jeg så passende bruge tiden på klinikken for Komplementær Hormonterapi – og min webshop, hvor jeg har fokus på økologiske og bæredygtige produkter.